Stabilita a bezpečnost

Stabilita a bezpečnost

bez ohledu na velikost vaší firmy…
kreditní kartu nepotřebujete

Integrační platforma Integray

Integrace vnímáme jako přeměnu složitosti na bezproblémovou jednoduchost, aby spolu vaše systémy spolupracovaly hladce a bez potíží.

Co dělá Integray unikátním

Integrace orientovaná na extrémní výkon

 • 500+ operací za sekundu
 • Propustnost až 600 MB za sekundu
 • Mimořádná stabilita


Rozšiřitelnost platformy

Možnost vytváření vlastních konektorů. Aktuálně máme v naší rostoucí databází 100+ konektorů. Mezi nejčastěji používanými jsou:

 • REST API
 • JS Mapper
 • Node.JS
 • Python
 • Microsoft SQL
 • Oracle SQL
 • Postgre SQL
Klíčové funkce Integray

Vytváření enterprise integrací a automatizací s modulárním přístupem

 • Rozdělení logiky na menší tasky (moduly) s možností dalšího používání v různých operacích
 • Implementovanou logiku je možné větvit a zpracovávat jak synchronně i asynchronně
 • Možnost definovat vlastní REST API Endpointy včetně datových schémat


Události pro spouštění implementované logiky

 • Manuální spuštění
 • Opakované spouštění
 • Webhooky
 • http Request
 • Vzájemné provázání integrací


Podporuje široké možnosti práce s daty: low code pro méně zkušené uživatele, native programming pro experty

 • Připravené konektory: CSV, XML, JSON, XLS, … a možnost mapování dat napříč formáty
 • Složité a náročné transformace dat je možné realizovat prostřednictvím použití jazyků: Javascript, SQL, Python
 • Více k tématu v naší Connector academy
Integray není jen integrační platforma

Pokročilý monitoring a logování

 • Dostupné v přehledné administraci pomocí dashboardů
 • Možnost vytváření vlastních reportů


Vzdělávací a komunitní portál

Enterprise level bezpečnost

Bezpečnost

 • Robustní šifrování dat
 • Řízení přístupu a ověřování
 • Auditní záznamy a dodržování předpisů

Šetří čas, snižuje počet chyb,
zvyšuje produktivitu

Low-code integrace dodává efektivitu, která pohání váš úspěch.

Bezproblémový tok dat

Zjednodušení toku dat mezi různými systémy, zajistění real-time přístupu a přesných informací.

Eliminace datových sil

Odstranění bariér mezi odděleními a umožnění sdílení dat a spolupráce v rámci organizace

Optimalizace procesů

Analýza a zlepšení pracovních postupů prostřednictvím automatizace úkolů a minimalizace ručních zásahů.

Škálovatelnost

Integray roste spolu s vaším podnikáním a umožňuje zvládnout všechny rostoucí nároky a sebesložitější systémy.

Integraci nevnímáme jen jako pouhé spojování bodů, spíše jako choreografii za scénou.

Sjednocení poznatků

Integrace nesourodých systémů pro poskytnutí komplexního pohledu na všechny operace, abyste mohli činit rozhodnutí na základě veškerých dostupných informací.

Bezproblémová zákaznická zkušenost

Integray optimalizuje firemní procesy a zvyšuje provozní efektivitu tím, že jednotlivé úkoly automatizuje a minimalizuje potřebu manuální práce.

Úspora času a nákladů

Odstranění potřeby duplicitního zadávání dat a jejich manuální synchronizace, což vede ke snížení provozních nákladů a účinnému využití času.

Zrychlená inovace

Podpora rychlého nasazení nových technologií tím, že je bezproblémově integrujeme do vašeho stávajícího ekosystému.

Zvýšená produktivita

Vaše týmy se mohou věnovat úkolům generujícím hodnotu, místo aby obstarávaly komunikaci mezi vzájemně nespolupracujícími systémy.

Provoz firmy připraven na budoucnost

Příprava vašeho podniku na technologický pokrok prostřednictvím vytvoření flexibilní a přizpůsobivé IT infrastruktury.

Ceník

Měsíčně

Ročně

(Zadejte hodnotu mezi 1-100)

Starter

Ideální pro malé týmy; základní integrační nástroje a podpora

€ 0.00/

Navždy

Co je součástí

Jazyky

Support

Show more

Standard

Kompletní sada integračních nástrojů pro rostoucí podniky s pokročilými požadavky

/

vláken za měsíc měsíc

Co je součástí?

Jazyky

Podpora

Show more

Premium

Rozšířené funkce a podpora pro rozsáhlé integrační projekty.

/

vláken za měsíc měsíc

Co je součástí?

Jazyky

Podpora

Show more

Enterprise

Komplexní řešení s možnostmi na míru pro velké podniky.

od

18K/

mesíčně

Co je součástí?

Jazyky

Podpora

Show more

Notes:
Shared additional info in case of shared instance the Limits are per company.
Dedicated fair user policy + 100 EUR for additional 5 GB of DB space.

Ceník